Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for alle skoleelever.

Hva tilbyr vi?

  • helseopplysning, undervisning og veiledning både individuelt og i grupper
  • helsesamtale på 1. og 8. trinn
  • åpen dør
  • samtaler med enkeltelever
  • samarbeid med foresatte, skole og andre instanser
  • tiltak med fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • deltagelse i tverrfaglig samarbeid
  • vaksinasjoner etter nasjonalt vaksinasjonsprogram

Du kan se avtaler barnet ditt har og kommunisere med skolehelsetjenesten via DigiHelsestasjon. Pålogging gjennom Helsenorge.

 DigiHelsestasjon