Alle som har behov for langvarige og koordinerende tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diganose og funksjon. Med langvarig menes det at behovet strekker seg over en viss tid, men uten at det behøver å være langvarig.

Koordinterte tjenester innebærer at det er behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester:

Koordinerende enhet har ansvaret for å:

  • Videreformidle behov for re-/habilitering.
  • Tar imot konkrete henvendelser fra/om brukere med rehabiliteringsbehov og sørger for at rehabiliteringsprosessen kommer i gang.