Nord-Odal kommune har over år hatt avtale om beredskapssamarbeid med både Norsk Folkehjelp Odal lag og Nord-Odal Sanitetsforening. Nå har kommunen signert avtale om samarbeid også med Odal Røde Kors. Samlet styrker disse kommunens beredskap, dersom en krise skulle oppstå.

Ordfører og representanter fra Røde Kors signerer avtale på ordførers kontor
June Lill Solstad og Merethe Liland fra Odal Røde Kors og ordfører Odd Kjetil Østvand-Sløtte var alle fornøyde med avtalesignering.

Kommunens beredskap er viktig for å sikre størst mulig tilgang til ressurser ved en krisesituasjon, forteller ordfører Odd Kjetil Østvand-Sløtte.

 

De frivillige kan bidra med både varme hender og hjerter ved behov. Enten det er snakk om behov for å evakuere, levere ut mat og drikke eller bistå ved massevaksinering, for å nevne noe.

Kommunen oppdaterer regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for beredskapsarbeidet. Kommunedirektør Tone Liljeroth mener Nord-Odal har god nytte av frivillighetens erfaring, utstyr og personell inn i en rekke krisesituasjoner. 

Nord-Odal vil i en krisesituasjon kunne dra veksel på erfarne frivillige og deres utstyr og kjøretøy ved behov. Det er gode ressurser å ha på laget om behovet plutselig skulle oppstå, sier Liljeroth.

 

 En krise kan eksempelvis en ny pandemi til at kritisk infrastruktur faller ut en lengre periode slik at vi må løse sentrale tjenester på en mer ressurskrevende måte. Da trenger vi både mannskap og utstyr utover det kommunen selv har i organisasjonen. Derfor er samarbeidet vi nå har viktig. 

Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sanitetsforeningen skal alle kunne delta inn i kommunens kriseledelse, opplæring og øvelser i regi av kommunen. Ordfører oppfordrer flere til å melde seg til tjeneste og delta inn i de frivillige organisasjonene. 

 Som ordfører vil jeg gjerne benytte anledningen til å oppfordre nord-odølingene til å melde seg som frivillige i en av våre flotte organisasjoner. Hos dem kan du få kurs og opplæring, og også sosialt samvær med andre! 

Kontaktpersoner i foreningene:

  • Norsk Folkehjelp Odal lag / Linda Aslesen / 406 07 147
  • Odal Røde Kors / Merethe Liland / 934 53 202 
  • Nord-Odal Sanitetsforening / Grete Julsrud / 957 06 212 

Ordfører, kommunedirektør og representanter fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sanitetsforeningen utenfor kommunehuset
Fra venstre: Merethe Liland og June Lill Solstad - Odal Røde Kors, kommunedirektør Tone Liljeroth, ordfører Odd Kjetil Østvand-Sløtte, Linda Aslesen - Norsk Folkehjelp Odal lag, Grete Julsrud - Nord-Odal Sanitetsforening.