NSF Innlandets lederpris 2024

Enhetsleder ved Solheim sykehjem, Cecilie Aalborg, er vinner av Norsk Sykepleierforbund (NSF) Innlandets lederpris for 2024!

"Lederprisen skal motivere og inspirere til god ledelse av sykepleietjenesten. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleiere som gjennom sin lederstil viser at alle aspekter innen fagfelt "ledelse" er ivaretatt. 

Vinneren er tydelig, modig og stolt og har klare mål for sykepleietjenesten. Årets sykepleierleder setter både sykepleie- og lederfaget i front. Hun arbeider for å oppnå utviklende mål og pasientresultater i samarbeid med de ansatte. Hun stimulerer til, tilrettelegger for og utvikler et godt fag- og læringsmiljø. Ivaretar og bidrar til forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Vinneren har lyktes med flere prosjekter. Blant annet har hun opprettet hukommelsesteam på tvers av avdelinger og brukt ansvar- og oppgavedeling som et av virkemidlene for å løse sommerferieavvikling.

Hun blir beskrevet som "en frontfigur for sykepleierfaget, som ser enekeltindividet - både ansatte, pasienter og pårørende". Hun skaper et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og andre ledere" - heter det i begrunnelsen fra NSF Innlandet.

 

Cecilie selv sier "Kjære fantastiske kollegaer i Nord-Odal; hjertelig takk for nominasjonen til NSF Innlandets lederpris 2024. Denne prisen deler VI, flinke fagfolk som vi er!"

Nord-Odal kommune gratulerer Cecilie med prisen og er stolte over å ha en enhetsleder som mottar en slik utmerkelse!

Fylkesleder i NSF Innlandet Ida Høiby og leder Solheim sykehjem Cecilie Aalborg
Fra venstre: Fylkesleder i NSF Innlandet Ida Høiby og leder Solheim sykehjem Cecilie Aalborg

Lenker