Informasjon til pasienter tilhørende Nord-Odal legesenter

Informasjon om bruk av sovemedisin og angstdempende legemidler

Noen legemidler som benyttes ved angst og søvnvansker er vanedannende og kan gi avhengighet selv om du bruker små doser. Slike legemidler har merkenavn som Valium, Stesolid, Vival, Sobril, Xanor, Rivotril, Alopam, Mogadon, Apodorm, Imovane, Zopiklon, Zopitin, Stilnoct og Zolpidem.

Disse legemidlene bør derfor benyttes kun i kortere perioder (2-4 uker). Både angst og søvnvansker vil i mange tilfeller kunne mestres uten bruk av legemidler. Disse plagene er ofte en naturlig reaksjon på vanskelige livssituasjoner. 

Du kan bli avhengig ved at

  • kroppen venner seg til virkningen, og du får gradvis mindre effekt av legemiddelet etter få ukers bruk (toleranse)
  • du får ubehagelige symptomer når du forsøker å slutte med dem (abstinens)
  • du venner deg til tanken på at legemidlene er nødvendige for å unngå angst eller søvnproblemer (psykisk avhengighet)

I tillegg vil du kunne få bivirkninger som hukommelsesvansker, konsentrasjonsproblemer, døsighet, balanseproblemer og falltendens. I tillegg vil også legemidlene i seg selv kunne gi angst, uro og søvnvansker ved langvarig bruk. Bruk av disse legemidlene kan også gjøre at du ikke lengre har lov til å kjøre bil.

Å slutte med slike legemidler krever motivasjon fra deg. Din fastlege vil også hjelpe deg slik at dette skjer på best mulig måte. FOr noen er det ikke nødvendig å trappe ned, mens for andre må nedtrappingen skje gradvis og over tid. Ved avhengighet kan du ved for rask nedtrapping på abstinenssymptomer som ure, angst, skjelvinger og forverrede søvnvansker.

Eventuell fornyelse av legemidler som nevnt over, kan kun fornes ved personlig fremmøte på legetime. Dette er et krav som legene er pliktig til å følge!

Informasjon om bruk av sterke smertestillende legemidler
Opioider er en type sterke smertestillende legemidler som inneholder morfin eller lignende stoffer. De skal lindre smerte og bidra til bedre livskvalitet. Slike legemidler har merkenavn som Pinex forte/major, Paralgin forte/major, Tramadol, Nobligan, Tramagetic, Norspan, Durogesic, Palladon, Oxycodone, OxyContin, OxyNorm, Reltebon, Targiniq, Ketorax med flere. 

Sterke smertestillende brukes i to situasjoner:

  • Kortvarig bruk etter skader og operasjoner og ved akutte smerter
  • Langvarig bruk ved uhelbredelige sykdommer og ved andre kroniske smerter

I noen situasjoner vil annen behandling, eventuelt med legemidler som ikke gir avhengighet være en bedre løsning. Dette fordi disse legemidlene er vanedannende ved at

  • kroppen venner seg til virkningen, og du får gradvis mindre effekt av legemidlet etter får ukers bruk (toleranse)
  • du får ubehagelige symptomer når du forsøker å slutte med dem (abstinens) 

du venner deg til tanken på at legemidlene er nødvendige for å unngå angst eller smerter (psykisk avhengighet)

I tillegg vil du kunne få bivirkninger som forstoppelse, hukommelsesvansker, konsentrasjonsproblemer, døsighet, balanseproblemer og falltendens. Bruk av disse legemidlene kan også gjøre at du ikke lengre har lov til å kjøre bil.

Det er viktig at du ikke gjør endringer på slik behandling uten å ha snakket med din fastlege først. Sammen med din fastlege må du avklare om slik legemiddelbehandling er den beste løsningen for deg, eler om det finnes bedre alternativer.

Dersom man har blitt avhengig kan en for rask avslutning av behandlingen føre til abstinensplager som rastløshet, angst, smerter i muskler og ledd, søvnvansker, hjertebank, diaré og magesmerter. I noen tilfeller opptrer psykisk avhengighet, der man opplever et sug etter legemidlet slik at det er vanskelig å avslutte behandligen. En eventuell nedtrapping bør derfor skje i samarbeid med din fastlege.

Eventuell fornyelse av legemidler som nevnt over, kan kun fornyes ved personlig fremmøte på legetime. Dette er et krav som legene er pliktig til å følge!