Hva er meråpent bibliotek?

Meråpent bibliotek er et tilbud i tillegg til våre betjente og selvbetjente åpningstider. Du låser selv opp døren til biblioteket med ditt lånekort og kan benytte biblioteket til å studere, låne eller levere bøker, lese aviser eller kanskje bare møte noen over en kopp kaffe?

Hvordan fungerer det?

Har du et lånekort? Da har du har allerede nøkkelen til biblioteket! Alt du trenger å gjøre er å møte opp i våre betjente åpningstider for å signere en kontrakt, så får du umiddelbar tilgang til meråpent bibliotek. Tilgangen er personlig og kan kun benyttes av deg. Du kan tidligst få tilgang når du har begynt i 10. klasse. Tilbudet er helt gratis. 

Regler for bruk

  • Tilgangen til meråpent bibliotek er personlig og skal ikke overlates til andre.
  • Det er ikke anledning til å ta med andre inn på ditt lånekort. Unntaket gjelder egne, mindreårige barn.
  • Det er videoovervåking i biblioteklokalet og alle innganger registreres. Overvåkningen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. 
  • Du må forlate biblioteket når det stenger kl. 23.00. Det blir da gitt beskjed over høyttalere.
  • Alt opphold skjer på eget ansvar. 
  • Hold orden og fremvis alminnelig oppførsel slik at du ikke er til sjenanse for andre. Biblioteket er en felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle.
  • Det er ikke tillatt å nyte noen form for rusmiddel i biblioteket.
  • Hærverk anmeldes til politiet.
  • Ved eventuell brannalarm må lokalene forlates omgående.
  • Misbruk kan medføre utestengelse.