Biblioteket har en lesesal med 12 plasser, samt to studierom hvis du ønsker å sitte helt i fred. Rommene kan reserveres, enten ved personlig oppmøte eller ved å kontakte oss på e-post: biblioteket@nord-odal.kommune.no eller telefon 62978250

Biblioteket har også mange tilgjengelig arbeidsplasser i andre etasje, til fri benyttelse.