Samling har to rom tilgjengelig for utleie.

  • Snaret. Seks plasser. Konferansebord, stoler, skjerm med HDMI-tilkobling.
  • Glenna. 30-60 plasser. Sal med mulighet for konferanseoppsett eller scene. Konferansebord, stoler, prosjektor, lerret, høyttalere, piano, flipover. Tilknytning til anretningskjøkken.

For booking og andre henvendelser, send e-post til biblioteket@nord-odal.kommune.no eller ring 62 97 82 50.

For priser, se kommunens gebyrhefte