Vi er selvsagt overrasket over at noe slikt kan skje, men er først og fremst nå glade for at ingen var i nærheten og ble skadet da vingebladet falt ned, sier ordfører Kjetil Østvand-Sløtte.

 

Odal Vind har orientert oss om at det ble gjort sikringstiltak straks skaden ble kjent, og det er bra. Disse turbinene er store og tunge, og et vingeblad kan selvsagt gjøre stor skade.

Ett vingeblad er over 70 meter langt og veier om lag 22 tonn. Odal Vindkraftverk satte onsdag kveld krisestab og er i gang med å kartlegge årsaken til at dette har skjedd, og har sikret området.

Ordføreren forteller at dialogen med Odal Vind er tett og at kommunen blir løpende orientert.

Kommunen har over tid hatt god og tett dialog med Odal vind om utfordringer de har hatt med driften og arbeidet med reparasjoner på turbiner det har vært produksjonsfeil på. Om den nå oppståtte skaden har sammenheng med dette er for tidlig å si, og kommunen er nå først og fremst opptatt av sikkerheten til folk som både jobber og ferdes i området.

Kommunen iverksetter ingen tiltak på bakgrunn av det vi nå vet, men følger situasjonen i tett dialog med Odal Vind.

Tidligere har det vært orientert om at flere av turbinene har stått uten produksjon grunnet feil. Det betyr også færre inntekter til kommunen enn det en la til grunn ved oppstart.

Det i seg selv er selvsagt uheldig for en kommune som vår, som har svært trang økonomi. Det er imidlertid ikke vårt fokus nå. Det er sikkerheten og at vi raskest mulig får svar på hvordan en slik skade kunne skje, og unngå at slikt skjer igjen.

Odal Vind har lagt ut informasjon om skaden som nå er oppstått, og arbeidet med tidligere reparasjoner, på sin nettside.