Nord-Odal har, som første kommune i distriktet, inngått kontrakt om kjøp av en bolig for å igangsette Leie til eie-ordning. Dette betyr at noen skal få muligheten tl å leie en kommunal bolig før den kan kjøpes ut. Etter tre til fem år kan leietakeren kjøpe boligen selv. Egne oppsparte midler og eventuell verdiøkning kan da benyttes som en del av egenkapitalkravet. 

Nord-Odal kommune mener det er viktig å bidra til at innbyggere på denne måten kan komme seg inn i boligmarkedet. Dette har blitt tøffere de senere årene med økt egenkapitalkrav fra bankene. 

Prosjektet er et boligsosialt tiltak med støtte fra Husbanken. Det kom til ved en interpellasjon til kommunestyret og administrasjonen har fulgt opp. 

Nordbohus har kjøpt den kommunale tomta som ble lagt ut til formålet og er også de som skal bygge boligen. 

Vi ser fram til at prosjektet kommer i gang og til den første leietakere får tilbud om bolig. 

For ytterligere informasjon, kontakt prosjektleder Pål Amundsen, 970 28 742