Tirsdag denne uken fikk Nord-Odal kommune besøk av statsforvalter i Innlandet Knut Storberget, og flere av hans medarbeidere. Programmet startet med en liten omvisning i kommunens flotteste bygg, Samling. Delegasjonen fikk innblikk i det brede tilbudet Samling har, med stort utvalg bøker og aktiviteter for både liten og stor.

Videre presenterte kommunen et lite utdrag av aktiviteter som bidrar til inkludering og felleskap. Seniornett som sørger for å inkludere våre eldre i den digitale verden og til sosialt fellesskap, rockeklubben URO Odal som legger til rette for unge musikk-talenter, skolen med matteknekkerprosjektet i samarbeid Mapei, i tillegg til besøk fra ordfører og varaordfører i De Unges Kommunestyre (DUK) som fortalte om hvordan de blir engasjert og inkludert i saker som betyr noe for dem.

Det ble også tid til å diskutere saker av betydning for kommunens utvikling; kommuneøkonomi og prosjekter som er i gang for å møte fremtidens tjenestebehov. En viktig og god dialog om både utfordringer og muligheter fremover.

Dagen ble ledet trygt gjennom av ordfører Odd Kjetil Østvand-Sløtte!

Statsforvalterens nettsidesak om besøket