Kriseledelsen

 • KommunedirektørTone Iren Liljeroth
 • Beredskapskoordinator - Rune Ekornhol
 • Leder HR, Stab og service - Trine Jeanette Hansen
 • Ordfører - Odd Kjetil Østvand-Sløtte
 • Varaordfører - Tomas Tinglum
 • Kommunalsjef Eiendom og samfunn - Ellisiv Hovig
 • Kommunalsjef Helse og omsorg - Annbjørg Gentenaar
 • Kommunalsjef Oppvekst og kultur - Yvonne Bunes
 • Leder Odal Økonomikontor - Ove Jostein Bakken
 • Brannsjef - Rune Ekornhol
 • Varabrannsjef - Steffan André Bunes
 • Kommunelege - Arne Skogholt