Nord-Odal kommune arrangerte næringslivsfrokost for våre bedrifter i dag. Det ble fullt hus og mange interessante temaer ble diskutert rundt bordene. 

Kommunens næringssjef Tove Gulbrandsen og kommunedirektør Tone Liljeroth holdt innlegg om næringslivsaktivitet og kommuneøkonomi. Mange hadde spørsmål og innspill til innleggene. 

Vi skal lage ny lokal handlingsplan for næringsutvikling og alle inviteres til å komme med sine tanker om hvordan vi kan utvikle kommunens næringsliv og boligbygging i årene framover.  

matbuffet på naringslivsfrokost