Innlandet fylkeskommune melder dette i en e-post til kommunen:

Det er nødvendig å skifte en stikkrenne under fylkesveg 24 ved Songnabben camping i Nord-Odal. Stikkrenna vil bli skiftet om et par uker, og frem til da vil det være skiltet innsnevring over denne stikkrenna. Innlandet fylkeskommune planlegger å etablere en lokal omkjøringsveg hvor trafikken blir lysregulert forbi stikkrenna når den skal skiftes, men selv om det ikke blir lang omkjøring bør trafikantene frem til stikkrenna er skiftet beregne noe lenger tid på å trafikkere fylkesveg 24 langs Storsjøen i Nord-Odal kommune.