Du må regne ut den totale størrelsen på dagens bygninger og på det du vil bygge.

Slik går du fram:

  1. Finn ut hva slags beregningsmåte som gjelder for eiendommen din (f.eks BRA, BYA og %TU). Dette finner du i reguleringsbestemmelsene som gjelder for eiendommen.

  2. Lag en oversikt over størrelsen på alt som er bygget fra før

  3. Bruk veiviseren "Hvor stort kan du bygge" for å finne ut hvor mye mer du kan bygge på eiendommen din.

Ta vare på resultatet, siden dette skal med i byggesøknaden din.

Hva kan jeg gjøre selv og når må jeg benytte en privat aktør?

Hovedforskjellen er at i «søknader med ansvar» er det noen som offisielt tar på seg ansvaret mot oss. I «søknader uten ansvar» er det du som bærer hele ansvaret for å bygge riktig.

Søknader uten ansvar

Dette er tiltak som anses som såpass enkle at du som tiltakshaver selv kan stå for søknaden, prosjekteringen og utføringen. Da forutsetter vi at du har satt deg inn i regelverket, hva som kreves i søknaden og at du bygger riktig (tekniske krav).

Er du usikker på hvordan du går frem? Da bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.

Her finner du oversikt over tiltak du kan gjøre selv

Søknader med ansvar

I disse sakene er din rolle å kontakte et firma som kan være ansvarlig søker. Har du spørsmål underveis tar du dette via ansvarlig søker, som videreformidler dette videre til oss.

Være ansvarlig selv

Hvis du ønsker å bruke egen/medhjelpers kompetanse må du sende inn dokumentasjon som viser at de har den nødvendige kompetansen. Da tar du personlig på deg det fulle ansvaret for å søke, prosjektere og bygge. Dette kalles selvbygger.

Hvis du ønsker å bruke egen eller medhjelpers kompetanse må du legge ved dokumentasjon som viser hva slags kompetanse dere har. Dette kan være:

  • Vitnemål/ kompetansebevis (ikke karakterutskrift)
  • Relevante kurs
  • Referanseprosjekter

Hvis du krysser av for "bruk av innleid foretak" er dette bra nok for oss. Husk at du må forsikre deg om at firmaene du bruker har riktig kompetanse.

Les mer om selvbygger og hvilke krav som stilles