Slik går du fram:
 

  1. Finn planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom og område: Gå inn på kartløsningen her. Skriv inn adressen din eller gårds og bruksnummer og ev festenummer (g/bnr/fnr) i feltet. Høyreklikk på din eiendom og velg "planregister", da kommer du til en side som viser bestemmelser og arealplankart for din eiendom. Les disse. Her kan det for eksempel stå hva slags tak, eller hva slags byggehøyde og utnyttelsesgrad som gjelder for din eiendom. Trenger du hjelp til å finne ut utnyttingsgraden på eiendommen? Se veileder her (DiBK).

  2. Ta vare på gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer siden det skal inn i søknaden. Dette står ofte oppført som gnr, bnr, fnr og snr eller på formatet 12/345.

  3. Finner du ikke planer som gjelder for din eiendom? Kommuneplanens arealdel gjelder, men kontakt kommunen/ byggesaksbehandler for nærmere informasjon.

  4. Du trenger et såkalt situasjonskart/ situasjonsplan over eiendommen din. Dette kan du lage selv i vår kartløsning. Se hvordan du gjør det i denne veilederen for situasjonsplan (PDF, 481KB) (2MB).

  5. Sett deg godt inn i reglene for eiendommen din, slik som kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller områdeplan som gjelder din eiendom. 

  6. Ta kontakt med oss, hvis du er usikker på om du har funnet alle relevante dokumenter.

Hva betyr fargene på situasjonskartet?

Gult betyr boligområde, grønt friområde, mens grått betyr for eksempel at et område er regulert til vei eller parkering. 

I Arealplan.no finner du planer og bestemmelser for din eiendom. Søk opp eiendommen på adresse, og du finner forklaring i det tilhørende kartet. 

Gå til Arealplan i Løten


Hva betyr det at en eiendom er regulert eller uregulert?

Er eiendommen regulert finnes det planer og bestemmelser for hva du har lov til å gjøre med eiendommen. Er eiendommen uregulert bør du kontakte oss, siden det da er begrenset hva du kan få lov til.