Den største endringen er at DSB anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i én uke ved en krise. Tidligere gjaldt rådet for tre dager.

På nettsiden Sikkerhverdag.no kan du lese helt konkrete råd om hva du kan gjøre hjemme for å være mest mulig forberedt.

Oppdaterte råd

De nye rådene gjelder blant annet kritisk medieforståelse.

- Krisesituasjoner er uoversiktlige, og informasjonen du får påvirker valgene du tar. Ved å være kildekritisk kan du unngå å bli lurt av falske nyheter og bidra til å stoppe spredningen av feilinformasjon, skriver DSB på sine nettsider Sikker hverdag.

Finn din «beredskapsvenn»

Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. DSB oppfordrer til å samarbeide med familie, venner og naboer som kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger og å være en «beredskapsvenn».

DSB har også en rekke tips som kan være nyttige for å håndtere egne følelser, og for å kunne støtte andre i en krise. I kriser og i møte med usikkerhet, er det normalt å oppleve bekymring, negative tanker, dårlig søvn, uro og andre sterke følelser. Noen blir mer påvirket enn andre.

Har du det som trengs?

På nettsiden Sikkerhverdag.no finner du sjekkliste for hva du bør ha hjemme i tilfelle en krise