Kulturpris og idrettspris

Nord-Odal kommune deler hvert år ut kulturpris og idrettspris (fra og med 2021) til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne til å yte aktiv innsats for det lokale kultur- og/eller idrettsliv, eller utøver som har utmerket seg kvalitetsmessig.

Kulturstipend og idrettsstipend

Nord-Odal kommune deler hvert år ut kulturstipend og idrettsstipend (fra og med 2021) til enkeltpersoner mellom 12 og 25 år som i ung alder viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig eller som driver kultur- og/eller idrettsaktiviteter på så høyt nivå at videre utvikling krever store utlegg.

Digitalt skjema for nominering

Mer informasjon, lister over tidligere mottakere av priser og stipender og mer finner du på nettsida for priser og stipender