Fersk ved inneholder ca 40% fuktighet. Vi regner veden som tørr og brennbar ved 15-20% fuktighet. For å oppnå en slik tørrhet, bør veden ligge noen måneder til tørk gjennom sommeren. Noen treslag er tregere å tørke og krever lengre tørketid.