Takstige må tilfredsstille kravene til typegodkjenning. Dette betyr blant annet at stigen må være festet til bærende konstruksjon i taket. Som hovedregel skal alle tak som heller utover (mer enn 6 grader) og har mer enn 2 meter fallhøyde, ha typegodkjent takstige når det feies fra tak. Monteringsanvisning på taksikringsutstyret må følges.