Dette er normalt ikke nødvendig siden alle registrerte boliger og fritidsboliger varsles ut fra feiervesenets fagystem. Trenger du ekstrabesøk eller du aldri har sett noe til oss, ber vi om at du kontakter oss.