Ta kontakt med Juptjenn vannverk for fylling fra eget fyllepunkt på Granerud industriområde. For mindre kvanta kan vi bistå fra brannstasjonen. Kommunale fyllestasjoner etableres i ekstreme tørkeperioder og informeres om på kommunens nettside.