Dette kan ha flere årsaker.

  • Lavtrykk og små temperaturforskjeller inne og ute skaper dårlige trekkforhold
  • Blokkeringer i røykrør eller skorstein
  • “Kuldepropper” i kalde skorsteiner
  • Manglende tilluft inn til ildstedet
  • Ventilasjon/avtrekk kan skape undertrykk i huset og røyken kommer inn fra skorsteinen gjennom ildstedet