Dette er et lovpålagt tilsyn fra feiertjenesten av ildstedet og skorsteinen. Utplassering og tilstanden på slokkemiddel, røykvarsler og rømningsveger er også en del av tilsynet.

Lokal forskrift om feiing og tilsyn med bolig og fritidsbolig