Nei. Vi har ingen kjøretøy som medbringer godkjent drikkevann.