Det er forbud mot å brenne i skog og skogsnære områder fra 15. april til 15. september. Det er ikke lov å brenne søppel. Kvistbål med rent trevirke kan brennes utenfor tettbebyggelse med nødvendige forholdsregler.

Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner