Odal næringsfond skal bidra til å fremme etableringer av nye næringsvirksomheter og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord-Odal og Sør-Odal. Fondet kan også støtte felles næringsrettede tiltak i regionen.

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. Juryen behandler søknader fire ganger i året.

Søk her

Første søknadsfrist for det nye året, er 21. februar 2024

Juryen består av valgte representanter fra de to kommunene, samt medlem utnevnt av Odal Sparebank med økonomisk og regnskapsfaglig bakgrunn.

Bakgrunn

Odal Sparebank, Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune har siden 2021 samarbeidet om Odal Næringsfond. Fondet erstatter de to kommunale næringsfondene som tidligere har eksistert i Sør-Odal og Nord-Odal.