Gunnar Ingelsrud kommer fra stillingen som nordisk leder for innkjøp i If Skadeforsikring. De siste to årene har han spesielt jobbet med bærekraft og kvalitet. Han har lang ledererfaring innenfor innkjøpsarbeid og prosjekter på tvers av funksjoner og landegrenser. 

I tillegg har Ingelsrud iverksatt sirkulærøkonomi for leverandører hvor målet har vært å sikre robuste og bærekraftige produkter og løsninger som dekker kundenes behov.  

Gunnar Ingelsrud ser fram til å starte i stillingen og tiltrer allerede mandag 4. mars.

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK)

Det er syv kommuner som står bak innkjøpssamarbeidet RIIK. De syv kommunene er Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal.