Koronavaksine
Vaksineanbefalinger

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
  • gravide i 2. og 3. trimester

Er du i tvil om du bør ta vaksine, må du kontakte fastlegen din.

Oppdatert informasjon
Oppdatert informasjon om vaksinering finner du på Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider.

Nord-Odal helsestasjon har drop-in følgende dager:

Onsdag 22. mai kl 13-14
Onsdag 19. juni kl 13-14
Onsdag 17. juli kl 13-14
Onsdag 28. august kl 13-14

Mine vaksiner
Alle vaksiner dokumenteres i journal og registreres i SYSVAK som er tilgjengelig via Helsenorge.