Fra 2. mai vil alle gravide i svangerskapsuke 24 få tilbud om gratis kikhostevaksine. Vaksinen vil beskytte babyen mot kihoste i tiden fra fødsel og fram til de selv kan få vaksine når de er 3 måneder gamle. Gravide som har kommet lengre enn svangerskapsuke 24 vil også få tilbud om gratis vaksine. 

Du kan lese mer om tilbudet her