Miljømerking Norge vil bistå RIIK med å stille relevante krav til miljø i anbudskonkurranser og evaluering av tilbud. Fra vår side forplikter vi oss til å kjøpe mer miljømerkede varer og tjenester der dette er mulig. Avtalen vil dekke opptil 40 timer med rådgivning per år. I utgangspunktet er timene forbeholdt RIIK slik at kompetansen til Miljømerking Norge kommer flest mulig til gode. Likevel foreslår Miljømerking Norge at alle kommunene og IKS i innkjøpssamarbeidet kan få bistand fra dem uten at det må betales noe ekstra, forutsatt at antall rådgivningstimer ikke overstiger avtalte timer vesentlig.

Mer om stiftelsen kan man lese her: https://svanemerket.no/om-miljomerking-norge/