Ledige tomter

  • Eiendommen 36/136, arealet er 4433,6 kvm
  • Eiendommen 36/137, arealet er 1436,4 kvm
  • Eiendommen 36/139, arealet er 1950,1 kvm
  • Eiendommen 36/141, arealet er 4810,6 kvm
  • Eiendommen 36/143, arealet er 4295,2 kvm
  • Eiendommen 36/144, arealet er 3834,0 kvm

ledige industritomter på Granerud nord