Til glede for mange har vi en «gammeldags» vinter, med mye snø. Det har også vært lengre perioder med kulde. For viltet, og spesielt rådyrene, er dette en påkjenning. Dyrene går på sparebluss og det handler om å overleve. Forholdene vi har nå gjør dem ekstra sårbare. Løse hunder som jager rådyr kan i verste fall føre til at de dør, selv om hunden ikke nødvendigvis biter dem.

Hundeloven er klar på hvilket ansvar hundeholder har.

  • I §3 står det klart at hundholder skal forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting.
  • I §4 står det: Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom.


Uavhengig av om det er båndtvang eller ikke, er det hundeholders ansvar å hindre at hunden kan være til sjenanse eller kan skade folk, dyr og ting.

Vi ønsker både hunder og eiere god tur ut i skogen!