Vegen til Langstråmyra blir brukt i forbindelse med avvirkning og virkestransport. Teleløsningen er i gang og vegen er stedvis lite pen etter kjøring med personbil i påsken. Det vil bli kjørt på knuste masser for å bedre bæreevnen i vegen. I etterkant av drifta vil vegen bli skrapet og reparert. Vegen vil være bedre enn før avvirkning etter at alt er ferdig. Eventuelle skader i terrenget vil bli reparert og det vil tilrettelegges for foryngelse. Gamle Ottvegen er godt markert i terrenget og blir ikke berørt.

Kart over området Slettholen og Langstråmyra