Nord-Odal kommune har mottatt prosjektmidler fra Statsforvalteren i Innlandet til å igangsette prosjekt for å etablere et fritidstilbud for unge i kommunen.

Formålet med prosjektet er å etablere og utvikle et tilbud som bygger på inkludering, tilbudet skal treffe ungdom mellom 13 og 17 år. Prosjektet skal bidra til bedre livskvalitet og mulihget for en aktiv og meningsfull fritid for ungdom. Ved å sikre involvering og tilhøringhet ønsker man å motvirke utenforskap og psykisk uhelse, i tillegg til å forebygge bruk av rusmidler.

Prosjektet skal være et samarbeid mellom kommunen, ungdommen, frivillige aktører og andre aktuelle. 

Stine Vestli Nesset er nytilsatt prosjektleder, hun kan kontaktes på mail Stine Vestli Nesset eller telefon 404 34 447.

Prosjektleder Stine Vestli Nesset