Vi har ledige bolig- og næringstomter, og plass til flere.