Ledige boligtomter

Nord-Odal kommune har en rekke byggeklare boligtomter til salgs i forskjellige kommunale boligfelt. I tillegg tilbyr private aktører tomter flere steder.

Sand eller Mo

Sand ligger ved nordenden av Storsjøen. Her har du et godt busstilbud til Eidsvoll, Gardermoen/Oslo og Kongsvinger. Sand har et bredt utvalg av butikker og servicetilbud. Her ligger også Sand sentralskole og det populære idrettsanlegget Prestberget. Milepelen kulturhus og det nye bibliotektet Samling ligger i Sand.

Mo ligger nordøst for Storsjøen og består av tettstedene Gardvik, Knapper og Austvatn.  Her finner du også kommunens moderne ungdomsskole med tilhørende idrettshall, samt Garvik skole og Mo barnehage.

Syverstuen (privat)

Vestvendt og solrikt boligområde nært Sand sentrum

Syverstuen boligområde ligger i kommunesenteret Sand. Området har om lag 20 regulerte boligtomter, hvor det kan oppføres eneboliger og flermannsboliger.  Området er vestvendt og solrikt og ligger i gangavstand til alle sentrumsfunksjoner, samt idrettsanlegg, barnehage og barneskole.

Kontaktinfo: Grunneier Stein Harry Nordhagen, tlf. 951 83 950, e-post.

Syverstuen boligområde

Brurhella (privat)

5 byggeklare tomter i solrikt boligområde i gangavstand fra Sand sentrum.

Ø M Fjeld Utbygging AS har per i dag 5 ledige byggeklare eneboligtomter igjen på Brurhella. Se kartutsnitt med ca markering. De 5 tomtene er byggeklare og ferdig fradelt med eget gårds- og bruksnummer og vei, vann og avløp ført frem til tomtegrense.

Kontaktpunkt for de 5 ledige eneboligtomtene er Linda Opås – epost liop@omfjeld.no eller tlf : 991 65 436.

Brurhelle kartutsnitt

Garvikåsen

Garvikåsen boligområde ligger i tettstedet Garvik, 10 km øst for kommunesenteret Sand. I tettstedet Garvik er det rundt 300 husstander og innenfor boligområdet ligger det om lag 30 husstander. Boligområdet ligger vestvendt med flott utsikt utover Storsjøen. Det er gangavstand til barne- og ungdomskole, barnehage, idrettshall, svømmehall, badestrand, båthavn og dagligvare. Boligtomtene har opparbeidet veg, vann og avløp til tomtegrensen. Fritt valg av husleverandør. 300 meter til busstopp med avganger til Sand (forbindelse videre til Eidsvoll) og Skarnes/Kongsvinger.

Reguleringsplan Garvikåsen delområde 1

Prisen pr. tomt er kr. 390.000,-

Tomt i reguleringsplan Gnr / bnr Størrelse
1 SOLGT 52 / 227  
2 52 / 228 1439 kvm
3 52 / 229 1368 kvm
4 52 / 230 1714 kvm
5 SOLGT 52 / 231 1544 kvm
6 SOLGT 52 / 232  
7 SOLGT 52 / 233 1455 kvm
8 SOLGT 52 /234  
9 SOLGT 52 / 236  
10 SOLGT 52 / 237 1518 kvm
11 52 / 238 1670 kvm
12 52 / 239 1544 kvm
13 SOLGT 52 / 241 1473 kvm
14 SOLGT 52 /241  
15 SOLGT 52/235 1977 kvm

Utsikt fra Garvikåsen

Garvikåsen - vestvendt med flott utsikt over Storsjøen. Foto Annette Sannerud

Sollia

Sollia boligområde ligger idyllisk til i tettstedet Austvatn, øst i kommunen, 16 km fra kommunesenteret Sand. Praktfull utsikt over Storsjøen og med kort avstand til badestrand, småbåthavn og merkede turløyper. I tettstedet er det omlag 160 husstander, og innenfor boligområdet er det regulert 15 boligtomter. Tomtene har opparbeidet veg, vann og avløp til tomtegrensa. Fritt valg av husleverandør.

Barnehage, barne- og ungdomsskole og idrettshall ligger 6 km fra Sollia. Det er 700 meter til busstopp, ruter til Sand (med videre forbindelse til Eidsvoll) og Skarnes/Kongsvinger.

Adresse Gnr/bnr Areal Pris  
Sollia 8 54/284 774 224 402  
Sollia 10 54/285 988 225 258  
Sollia 14 54/287 1078 225 618  
Sollia 16 54/288 1032 225 434  
Sollia 7 54/289 778 224 418  
Sollia 11 54/291 838 224 658  
Sollia 12 54/286 1095 225 686  

Sollia

Korsholen

Korsholen boligområde ligger i tettstedet Bruvoll, 7 km nord for kommunesenteret Sand. Innenfor boligområdet ligger det i overkant av 30 boliger, mens det i tettstedet er omlag 250 boliger. Fra boligområdet er det 700 meter til nærmeste busstopp.   

Aktiv velforening og flott idrettsanlegg

I boligområdet ligger Korsholen idrettsanlegg og Bruvoll vels grendehus. Området har en aktiv velforening og det er mye aktivitet knyttet til både grendehuset og idrettsanlegget. Idrettsanlegget har to fotballbaner, en gressbane og en kunstgressbane. Det er skateanlegg og rulleskøytebane. Gjennom boligområdet går det lysløype på 5 km som knytter seg til øvrig løypenett og skihytte.

Barnehage og barneskole ligger på Sand, mens ungdomsskolen ligger i Mo, 17 km unna.

Boligtomtene har opparbeidet veg, vann og avløp til tomtegrensen. Fritt valg av husleverandør.

Adresse Gnr/bnr Størrelse Pris Status
Johansrudvegen 16 27/116 1490 163 606 SOLGT
Johansrudvegen 18 27/117 1452 162 846 SOLGT
Johansrudvegen 22 27/119 1315 160 104 SOLGT
Johansrudvegen 24 27/120 1364 161 086 SOLGT
Johansrudvegen 25 27/122 1388 161 566 SOLGT
Johansrudvegen 21 27/123 1573 165 272 SOLGT
Johansrudvegen 15 27/126 1157 156 946 SOLGT

Korsholen

Korsholen idrettsanlegg (Foto: Jan Petter Trøftmoen)