Prøvene ble tatt den 1. og 2. juli 2024. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god.

Badeplassene framstår som rene og ryddige.

Det vil ikke bli tatt flere badevannsprøver i år med mindre det oppstår spesielle forhold som krever ekstra prøvetaking.

Badevannskvalitet Nord-Odal juli 2024
LokalitetE.coli (grenseverdi 1000)Int. enterokokker (grenseverdi 400)
Kalvhella66
Bukkeneset27
Songnabben camping1<1

Se også saken om badevannskvalitet fra midt i juni.