Det er styreleder selv som kan redigere innholdet, og søke om at sitt lag eller sin forening skal vises på denne siden. Er det andre styremedlemmer som ønsker tilgang kan det enkelt søkes om dette, men det er styreleder som må godkjenne søknaden.

Logg inn på din side

Grunnleggende funksjonalitet

 • Løsningen henter lag og foreninger fra Brønnøysundregistrene og kontaktinformasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.  
 • Lag og foreninger oppdateres hver dag med endringer på styreleder og eventuelt nye eller slettede lag og foreninger.  
 • Styreleder kan søke om at laget eller foreningen blir vist på nettsidene 
 • Når kommunen har godkjent søknaden kan styreleder enkelt administrere informasjon om eget lag eller egen forening.  
 • Andre kan enkelt søke om tilgang til å redigere innhold. Søknad sendes til styreleder som godkjenner.  
 • Styreleder får varsel når innholdet ikke er revidert på ett år.  
   

Brukerveiledning

For at foreningen skal bli synlig på nettstedet må styreleder først søke om visning. Når styreleder har logget inn på MinSide vil det være en knapp fra MinSide til "Lag og foreninger" med visning av hvilke lag og foreninger som det kan søkes om. Det søkes ved å klikke på “Søk”-knappen.
 
Søknadsskjemaet inneholder grunnleggende informasjon om foreningen.

Når en forening blir godkjent, sendes et varsel til den som har søkt om visning på nettsiden om at foreningen er godkjent for visning på nettsiden, og styreleder kan legge inn utfyllende informasjon via redigeringssiden. Foreningen vil nå være synlig på nettsiden.

Neste gang styreleder logger inn vil søkeknappen være erstattet med en “rediger”-knapp. Denne går til det mer utfyllende redigeringsskjemaet.
 
Her er det mulig å fylle ut
 • visningsnavn og kontaktinformasjon 
 • link til egne nettsider og sosiale medier
 • kommunetilhørighet - kryss av hvis foreningen har tilbud i/for noen av de andre kommunene
 • hovedkategori, aldersgrupper og eventuelt tilrettelagt tilbud
 • eget tekstfelt for ytterligere informasjon
 • egen kontaktperson
 • bilde og logo
 
Ved klikk på “Oppdater” vil artikkelen oppdateres på nettstedet.
 

For hver gang en artikkel redigeres vil det bli satt en utløpsdato på artikkelen ett år frem i tid.  Styreleder vil få flere varsler i forkant av at artikkelen må oppdateres. Dersom den ikke oppdateres, vil artikkelen trekkes tilbake.

Dersom noen andre enn styreleder ønsker å redigere artikkelen, kan de søke om redaktørtilgang fra Min Side. Her kan man enten finne foreningen i nedtrekkslisten eller søke med organisasjonsnummer, og sende inn søknad om tilgang.
 
Styreleder vil bli varslet på e-post om at noen har søkt om redaktørtilgang, og kan velge å godkjenne eller avslå søknaden. Oversikten over redaktører og de som har søkt om redaktørtilgang ligger under “tilganger” i oversikten “mine lag og foreninger”.
 
Ved klikk på Godkjenn vil den som har søkt om tilgang få opp foreningen i listen over sine lag og foreninger, med mulighet for å redigere artikkelen. Det er kun styreleder som kan styre tilgang.

 

Spørsmål-svar

Dersom du som styreleder ikke har tilgang, må du sjekke om det står riktig informasjon i Brønnøysundregistrene

Kommunen har definert retningslinjer og benytter ellers skjønn i forhold til hvilke lag og foreninger som skal vises på nettsiden. Laget/foreningen må ha en viss størrelse, være åpen og ha allmenn interesse for å bli godkjent.