Nord-Odal kommune har kontinuerlig fokus på overdoseforebygging og deltar i Naloksonprosjektet. Nalokson er en motgift ved opioidoverdose. Overdose skal forebygges gjennom utdeling av Nalokson nesespray til pasienter og pårørende som et sentralt virkemiddel mot overdose. Utdeling av Nalokson nesespray er sammen med opplæring i hjerte-lungeredning de to sentrale tiltakene i såkalt kameratredning; livreddende tiltak for å behandle opioidoverdose før ambulanse kommer fram.
Nalokson nesespray skal være tilgjengelig i alle kommuner med injeksjonsutfordringer. Kommunene skal også gjøre sterilt brukerutstyr tilgjengelig for sprøytebrukere i kommunen.

Utdeling av Nalokson nesespray
Tjeneste for psykisk helse og avhengighet tilbyr utdeling av Nalokson nesespray til personer med overdoserisiko, personer som omgås dem og til pårørende.
Ta gjerne kontakt med tjenesten via kommunens sentralbord for mer informasjon.
Servicekontorets åpningstider er mandag til fredag klokken 09.30-11.00/ 12.00-14.00, egne åpningstider i ferier/høytider.

Utdeling av sterilt brukerutstyr
Nord-Odal kommune tilbyr gratis brukerutstyr via Apotek 1 Sagstua. Dette er en basispakke som inkluderer sprøyter og kanyler.
Apotek 1 Sagstua har følgende åpningstider:
Mandag til fredag: 09.00-17.00
Lørdag: 09.00-14.00

Annen informasjon:
Tjeneste for psykisk helse og avhengighet kan i tillegg til by enkeltpersoner informasjon om smitteforebyggende tiltak, samt informasjon om muligheter for vaksinasjon, diagnostikk og behandling.