2017 er valgår. Valgdagen er mandag 11.september. Det vil i år være to stemmekretser i kommunen, Sagstua og Gardvik stemmekrets. Det har kommet innspill til kommunen på medlemmer til stemmestyrene, men det er behov for flere. Kunne du tenke deg å sitte i stemmestyret eller kjenner noen som du tenker passer til et slik oppdrag, kom med innspill til kommunen innen 20.mai.

Det vil være mulig å avlegge stemme allerede fra 1. juli. Kommunens servicekontor tar i mot tidligstemmegivning i perioden 1. juli – 9.august.  Fra 10.august og til og med 8.september vil det på samme sted være mulig å avlegge ordinær forhåndsstemmegivning.