Tilbakemeldingene benyttes for å sikre at nettsidene skal være mest mulig nyttige for innbyggerne i kommunen.