Det er ved iverksettelse av tiltak for å stoppe smitten påført flere privatpersoner og bedrifter økonomiske utfordringer.  

Nord-Odal kommune ved Odal økonomikontor har opprettet et skjema for søknad om betalingsutsettelse/deling når det gjelder eiendomsskatt og kommunale avgifter. Både organisasjoner og private kan bruke dette skjemaet.
Skjemaet skal benyttes i både Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune siden det er det interkommunale samarbeidet Odal økonomikontor som fatter vedtak.

For å søke følg denne lenken: https://skjema.onacos.no/Nord-Odal/sd/skjema/NOK144/
Skjemaet vil også være tilgjengelig på hjemmesiden under skjemafaner for begge kommuner.

Beskrivelse for bruk av dette skjemaet:
«Søknad om betalingsutsettelse/deling av eiendomsskatt og evt. kommunale avgifter pga. redusert inntekt ved driftsstopp eller permittering i forbindelse med koronavirus.»

Gjelder det andre krav ta kontakt på kommfakt@nord-odal.kommune.no eller ring sentralbord 62978100.

Gjelder det betaling for barnehage og/eller SFO vises det til denne siden: Fritak for betaling av barnehage og SFO