Ordfører i Nord-Odal er Ragnhild Haagenrud Moen (født 2. mars 1974) fra Senterpartiet. Hun har med seg Odd Kjetil Sløtte (Arbeiderpartiet) på laget som varaordfører.

Ragnhild ble valgt inn i kommunestyret i 2015, og var fra 2019 varaordfører for Lise Selnes, inntil Selnes etter stortingsvalget i 2021 kom inn på Stortinget.

Ragnhild er fra Nord-Odal, bosatt i Gardvik og er utdannet lærer.

Ordfører Ragnhild Haagenrud Moen

Kontakt
Telefon 905 70 873
E-post: ragnhild.haagenrud.moen@edu.nord-odal.kommune.no