Det er nå sendt veldig klare signaler fra FHI om at alle utenlandsreiser bør unngås så sant det ikke er helt nødvendig.

 

Reglene er nå fastsatt med bakgrunn i smittesituasjonen per 15.08.2020. Ved endring av smittesituasjon vil reglene kunne bli endret.

 

Alle ansatte:

 • Alle ansatte med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19 oppfordres til å ta test så snart som mulig. Ansatte med disse symptomene skal være hjemme. Ansatte som ikke har mulighet for hjemmekontor må levere egenmelding/sykemelding. Det avtales med leder om vedkommende skal ha hjemmekontor og hvor lenge.
 • Alle ansatte som kan ha blitt smittet med Covid-19 som nærkontakt må ta Covid-19 test. Du være hjemme mens du venter på svar. Ansatte som ikke har mulighet for hjemmekontor må levere egenmelding/sykemelding. Det avtales med leder om vedkommende skal ha hjemmekontor.
 • Ansatte som har familiemedlemmer med påvist smitte skal i karantene i henhold til FHI sine regler. Du kan i den perioden benytte egenmelding/sykemelding.
 • Alle ansatte som har reist i «rødt land» skal være hjemme i karantene i 10 dager. Alle ansatte som har vært i «rødt land» informere sin leder. Ansatte som har reist til rødt land vil ikke kunne benytte egenmelding/sykemelding i denne perioden.
 • Ansatte som har vært i «gult land» informere sin leder. Har status endret seg til «rødt» under oppholdet du i karantene. Du vil kunne benytte egenmelding/sykemelding. Den ansatte bør også ta Covid -19 test.
 • Ansatte som dagpendler eller ukependler til kommunen fra annet land skal testes med jevne mellomrom og etter hver lengre friperiode, varighet med 7 dager eller lengre. Testing skjer i samarbeid mellom ansatte og leder. Det lages en plan for den enkelte ansatte.
  Utgangspunktet er som følger:
  • Dagpendlere testes ukentlig dersom de er fra "rød region/land".
  • Dagpendlere testes annen hver uke dersom de er fra "gult region/land".
  • Ukependlere testes annen hver uke, uavhengig av om landet er rødt eller gult. 

Helsepersonell som har direktekontakt med pasienter/brukere:

 • Helsepersonell med nærkontakt med pasienter/brukere, frarådes å oppsøke kjøpesentre, arrangementer eller steder hvor det er mange mennesker samlet.
 • Helsepersonell, som har vært i «gule land» av noe varighet, for eksempel reise, båt eller opphold, varsle sin leder. Helsepersonell skal testes for Covid-19 og ha fått negativt svar, før de kommer på jobb.  Du har selv ansvar for å sørge for at nødvendig test tas. Det utbetales ikke lønn for den ansatte ved fravær fra arbeidet i denne perioden.
 • Helsepersonell som har vært i «rødt land» skal være i karantene i 10 dager. Den ansatte varsle sin leder. Helsepersonell skal testes for Covid-19 og ha fått negativt svar, før de kommer på jobb. Du har selv ansvar for å sørge for at nødvendig test tas. Det er tidspunktet for avreise og når landet ble «rødt» som avgjør om du har rett på lønn/sykepenger under karantenen. (se tilsvarende punkt for «alle ansatte»). Karantenetiden skal overholdes selv om man har fått negativt svar. Eventuelt opphør av karantenetiden skal bare skje etter godkjenning av kommuneoverlegen.
 • Helsepersonell som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktig land, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Ansatte må ha dialog med arbeidsgiver i forkant slik at det kan tas nødvendige forhåndsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte. 
 • Arbeidsgiver skal ha oversikt over ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid og har vært eksponert for Covid-19 eller vært i land utenfor Norge de siste 10 dager.

Øvrige ansatte i kommunen, som utfører oppgaver hvor pasienter/brukere (innenfor helse og omsorg) oppholder seg:

 • Ansatte i denne gruppen frarådes å oppsøke kjøpesentre, arrangementer eller steder hvor det er mange mennesker samlet.
 • Ansatte som har vært i «gule land» av noe varighet, for eksempel reise, båt eller opphold, må varsle sin leder for at det skal kunne vurderes om det må iverksettes tiltak som  f.eks. testing før man går tilbake på jobb eller endring av arbeidssted i en periode.
 • Ansatte som har vært i «rødt land» skal være i karantene i 10 dager. Den ansatte må varsle sin leder. Du må sammen med leder vurdere om det skal tas Covid-19 test.
 • Ansatte som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktig land, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Ansatte må ha dialog med arbeidsgiver i forkant slik at det kan tas nødvendige forhåndsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte.

Folkehelseinstituttet sier at reiser bør være «helt nødvendig».

Uansett hvor man er, bør alle smittevernregler følges.