Oppsummering av tidligere utsendt informasjon til ansatte

Sak 1 – 11.mars
I forbindelse med koronautbruddet har kriseledelsen jevnlig møter.  
Rådmannen har informert enhetsledere om situasjonen, og hvilke tiltak som nå innføres og videre vurderes innført.
 


Det er pr. i dag ikke påvist smitte i Nord-Odal, men det er personer i karantene. Flere er testet. Det er fire tester som kommunen ikke har fått resultat på.


Fylkesmannen i Innlandet laget  forrige uke en liste med anbefalinger om felles kjøreregler. Det er enighet i Kongsvingerregionen om å følge disse kjørereglene. Noen av disse er fortsatt aktuelle, men det har skjedd endringer på flere områder.

 

Det ble tidlig bestemt at det ikke lengre skal være skal være fredagslunsj på NOS. Hjemmekontorløsninger har blitt vurdert flere steder og er gjennomførbart flere steder. Boligtilsyn fra feiervesenet er stoppet. 


Når det gjelder møtevirksomhet både internt og eksternt anmoder vi om at Skype/Teams og telefonmøter blir brukt i størst mulig grad. I tillegg bør møter som ikke vurderes som absolutt nødvendige utsettes eller avlyses.  Det samme gjelder deltagelse på eksterne kurs og konferanser. 

 

Det ble tidlig anbefalt å begrense reisevirksomhet, også privat. Reiser til områder med utbredt spredning av koronaviruset (oversikt hos Folkehelseinstituttet) vil automatisk medføre karantene ved hjemkomst. Det utbetales ikke lønn i denne karantenetid.
 

Skoler og barnehager er nå  stengt. Undervisning gjennomføres via digitale kanaler. 

Personale fra en stengt skole/barnehage hvor det er smitte kan ikke overføres til en annen enhet. 

Allerede innførte tiltak, ikke nødvendigvis bare interne: 

  • Grundigere renhold på flater med mye berøring, spesielt i sykehjem og skoler 
  • Besøksrestriksjoner og -logg på institusjoner 
  • Avlyste møter og kurs 
  • Arrangementsreglement 

Vi viser forøvrig til informasjon på kommunens nettside og Folkehelseinstituttet

Kriseledelsen følger situasjonen nøye og vil komme med mer informasjon fortløpende. Situasjonen endrer seg veldig raskt, så det er mye å forholde seg til for mange. 

Sak 2 – 12.mars 

Informasjon til alle ansatte: konsekvenser av regjeringens tiltakspakke 

Regjeringens tiltakspakke for å redusere konsekvensene av pandemien ble satt i verk 12.mars med varighet til og med 26.mars. Det innebar stenging av: Kommunehuset, NAV, skoler og barnehager (inkl. møterom/auditoriet), biblioteket, treningsrommet på kommunehuset, gymsaler, idrettshall og basseng.  

Ansatte som er i risikogrupper, har luftveissymptomer eller nedsatt allmenntilstand må avklare med leder om de skal holde seg hjemme.  

Ansatte med samfunnskritiske funksjoner – uansett arbeidssted – kan fortsatt sende sine barn i barnehage og barneskole/SFO. Det gis et eget omsorgstilbud for disse barna. I tillegg vil skolene holde åpent fra 1. til 10. trinn for barn med særskilte behov som må ivaretas. 

For ytterligere informasjon se kommunens nettsider og vedlagte lenker: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak/id2693327/ 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19 

Ta kontakt med nærmeste leder om du har spørsmål.