Nye retningslinjer gjeldende fra 14. august 2020.

 

Retningslinjer for ansatte med kommunehuset som arbeidsplass:  

 1. Hold minst 1 meter avstand.
 2. Følg de vanlige smittevernreglene for håndhygiene og hosting/nysing.
 3. Hold dørene lukket til toalettene.
 4. Alle bør åpne vinduet og lufte ut kontoret minst en gang om dagen, om det er mulig.
 5. Før opp i Outlook om du har hjemmekontor. Dette vil lette arbeidet ved eventuell smittesporing.  
 6. Hver enhet etablere egne daglige rutiner for renhold av flater og smittepunkter inkludert fellesrom/kopimaskin o.l.  
 7. Kjøleskap på den enkelte enhet skal ikke benyttes med mindre det er etablert gode renholdsrutiner.  
 8. Unngå bruk av kaffetrakter og vannkoker. Alternativt må disse rengjøres før og etter bruk.  
 9. Det er nå åpnet for å spise medbragt mat i kantina. Husk oppvask og avstand!
 10. Vask henda før du eventuelt benytter kaffemaskinen, og tørk av etter bruk om du må ta på knappene.
 11. Møter. Se egne retningslinjer.

 

Retningslinjer for møter:

 1. Hold minst 1 meter avstand.
 2. Følg de vanlige smittevernreglene for håndhygiene og hosting/nysing.
 3. I alle møterom ligger sjekkliste for ivaretagelse av smittevern. Det står våtservietter, håndsprit, papir og sprayflaske i alle møterom. Kryss av og signer på sjekklista etter utført arbeid. Hvis det mangler rengjøringsutstyr, ta kontakt med Servicekontoret.
 4. Hvert møterom har forskjellig kapasitet, dette er beskrevet i Outlook (og henger på døra) for det enkelte møterom.
 5. Bruk fortsatt digitale møter for å redusere smittepresset.  
 6. Hold oversikt over hvem som har deltatt på møter med tanke på eventuell smittesporing.  
 7. Dersom eksterne skal delta på møter skal disse hentes (nede eller ute) før møtet og følges ut etterpå.

 

Retningslinjer for bruk av hjemmekontor:

Hovedregelen er at man jobber fra arbeidsplassen. Bruk av hjemmekontor skal avtales med nærmeste leder.

Pålagt hjemmekontor kan igjen bli aktuelt, dette er det rådmannen / kriseledelsen som eventuelt avgjør.

 1. Ved bruk av hjemmekontor gjelder normal arbeidstid. Før fremmøteprotokoll som normalt.
 2. Legg inn i Outlook at du har hjemmekontor (ANN: Hjemmekontor), bruk i tillegg «Arbeider fra annet sted» under Vis som (Se illustrasjon under). Dette er viktig både for Servicekontoret og for eventuell smittesporing.
 3. Utstyr man trenger for å utføre arbeidet kan tas med hjem.
 4. Det er laget egne bestemmelser for godtgjøring for bruk av privat telefon og nett ved pålagt hjemmekontor.
 5. Har man jobbtelefon kan det vurderes økning av datapakker.

Illustrasjon