I dagens møte i kriseledelsen ble følgende lokale tiltak vedtatt:

  • Kommunehuset, og dermed også Servicekontoret, i Nord-Odal kommune stenger for fysisk oppmøte i perioden 9. til 20. november. Ny vurdering blir tatt 20. november.
  • Alle politiske møter avholdes digitalt i perioden 9. til 20. november. Ny vurdering blir tatt 20. november.
  • Idrettshallen stenges for bruk av andre enn skoler, samt de faste leietakerne Frisklivssentralen, Mosprætten og Nord-Odal Treningssenter.

Les mer: Koronaoppdatering

 

I tillegg ble følgende interne tiltak vedtatt:

Oppfordring til hjemmekontor for de som har mulighet til det

Kriseledelsen anmoder om at de som har mulighet benytter hjemmekontor. Den enkelte må samme med nærmeste leder avtale hvem som skal ha dette.  Det må vurderes ut fra behovet for tilstedeværelse og den ansattes mulighet for å ha hjemmekontor. Der det er praktisk mulig anbefales det at de ansatte deles i grupper/kohorter for å forebygge smittespredning.

Møtevirksomhet

Rådmannen anbefaler at møtevirksomhet i størst mulig grad gjennomføres digitalt. Dersom det ikke egner seg å ha digitalt møte, kan fysiske møter gjennomføres når smittevernreglene følges. Fysiske møter med eksterne holdes til et minimum, og med færrest mulig møtedeltakere.

Ovennevnte tiltak innføres med umiddelbar virkning, og gjelder inntil videre.