I forbindelse med koronasituasjon ble antall omsorgsdager doblet. Dette er nå endret på nytt.

Fra 1.juli er det lagt inn ny telling på omsorgsdager for 2020. Dette gjelder uavhengig av hvor mange omsorgsdager som er benyttet tidligere.

De nye reglene er som følger:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Hvis du har vedtak på ekstra dager fordi du for eksempel har et kronisk sykt barn, trenger du ikke søke om dette på nytt. Ny telling gjelder også for dem fra 1. juli 2020.

Dette innebærer at du har 10 omsorgsdager ut 2020.