Satsningsområder og utviklingstiltak som preger den pedagogiske hverdagen er "Kultur for læring" samt fokus på økt læringsutbytte med spesiell satsning på matematikk og klasseledelse. Skolen deltok i 2015-16 i to store prosjekter; "Ungdomstrinnet i utvikling" og "Fremtida er nå".